Belfius gelooft in de kracht van elk talent, jouw talent

Dé Belfius-medewerker? Die bestaat niet. Belfius, dat is de mix van duizenden uiteenlopende werknemers. Iedereen – ook jij – is immers uniek.

De diversiteit bij Belfius beperkt zich trouwens niet tot geslacht en origine. Het gaat ook om verschillen in leeftijd, geaardheid, beperkingen, en technische competenties.

Belfius omarmt alle vormen van diversiteit. We geloven er immers rotsvast in dat het de motor van succes is, een echte meerwaarde om onze strategie te realiseren. We willen ons dan ook laten inspireren door diversiteit, door wat elk talent toevoegt. En daarvoor moeten we connecteren, overleggen, ideeën uitwisselen, netwerken bouwen…

Het doel? Als onderneming met de medewerkers een weerspiegeling zijn van de samenleving.

We maken echt werk van diversiteit

We maken echt werk van diversiteit

Belfius nog diverser en inclusiever maken: dat is de missie van alle medewerkers en van het Diversity-team in het bijzonder. Om snel concrete resultaten te kunnen boeken, werden enkele werkgroepen opgericht die parallel rond 6 vormen van diversiteit werken. Dankzij partnerships wisselen we bovendien best practices en ideeën uit met andere actoren uit de financiële sector.

Het Diversity-team werkt concreet rond:

 

+ Gender

Belfius geeft vrouwen alle kansen en garandeert hen een gelijke verloning. Vandaag is ongeveer de helft van alle medewerkers een … medewerkster. En dat op alle niveaus in de onderneming.

Sinds 2019 is Belfius ook lid van WoMen in Finance. En Belfius ondertekende ook het Women in Finance Charter om de gelijkheid van mannen en vrouwen in de financiële sector te bevorderen, net als het Charter van de Inclusieve Panels dat de diversiteit bij de inschakeling van externe sprekers nastreeft.

 

+ Origin

Belfius omarmt mensen van een andere origine op de werkvloer. De mix ervan geeft de organisatie letterlijk en figuurlijk kleur. We staan ook 100% achter het Multicultural Bankers Network, een initiatief van Febelfin dat inzet op netwerking, mentoring en rolmodellen voor werknemers van Belgische en vreemde origine.

 

+ Generation

Belfius gelooft in het belang van diversiteit qua leeftijd en de positieve impact ervan op de organisatie. En we handelen er ook naar. Ons doel? Voor nieuwe en toekomstige vacatures de helft min-30-jarigen rekruteren. We zijn in dat verband ook partner van CAPITAL, een vzw die een antwoord wil bieden op de vele uitdagingen waarmee Brusselse jongeren te maken hebben.

 

+ LGBTQAI+

Volgens een studie durft 50% van de LGBTQIA+-medewerkers niet voor zijn geaardheid uitkomen op de werkplek. Belfius wil dat iedereen zich veilig en vrij voelt om zichzelf te zijn. Daartoe sensibiliseren we en organiseren we inclusieve events.

Ons partnership met Open@Work zet ons engagement extra kracht bij. Bovendien nemen we al vele jaren deel aan de Belgian Pride en nodigen we onze medewerkers uit om hun steun voor dit event te tonen.

 

+ Disabilities

Belfius biedt mensen met een beperking meer onafhankelijkheid op de werkvloer door hun omgeving minder beperkend te maken. Daarnaast sensibiliseren we alle medewerkers over de moeilijkheden waarmee zij te maken kunnen krijgen.

In 2022 vierde Belfius overigens 10 jaar samenwerking met Passwerk. Dit bedrijf zet de kwaliteiten van personen met een autismespectrumprofiel in binnen diverse expertisedomeinen op de reguliere arbeidsmarkt. Unieke talenten komen zo tot hun recht bij Belfius.

 

+ Profile - Skills

Diversiteit schuilt ook in opleiding en technische competenties. Belfius sloeg daarom de handen in elkaar met Da’s Geniaal! Deze vereniging wil tonen hoe cool wetenschap en technologie wel kunnen zijn, en dat vanaf jonge leeftijd, voor zowel jongens en meisjes, en ongeacht afkomst.